ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถส่งอีเมล์ใบสมัคร หรือ Resume ได้ที่สถาบันอาหาร 

คุณเกษฉราภรณ์ ทองวานิช แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 2008 ซอย อรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel : 662-422-8688 ต่อ 1302
Fax : 662-422-8558 
E-mail : kedcharaporn@nfi.or.th

ลำดับ ตำแหน่งงาน สมัครงาน
1

นักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเมื่่อ : 2016-11-23 10:32:57

สมัครงาน
2

ช่างเทคนิคสารสนเทศ

ประกาศเมื่่อ : 2017-03-21 09:43:07

สมัครงาน
3

เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่่อ : 2017-03-21 09:38:56

สมัครงาน
4

ผู้จัดการแผนก (Business Matching) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเมื่่อ : 2017-01-17 20:38:24

สมัครงาน
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins