มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference (July 5-6, 2019)

มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ The 1st  RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference

จัดในวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins