ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.)

วันที่ 2 มกราคม 2563 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมกับคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร เข้าพบ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.) เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563

 

    

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins