นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับท่าน ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา และคณะอาจารย์และนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับท่าน ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา นำทีมคณะอาจารย์และนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการของสถาบันอาหาร ในส่วนของนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และโรงงานต้นแบบ Pilot Plant พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารระหว่าง สถาบันอาหาร และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

    

 

        

 

        

 

   

 

    

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins