ฟรี !! รับสมัครผู้ประกอบการ SME ร่วมออกบูธแสดงสินค้า ในงาน "สสว. CONNEXT SMEs Foods Fest" คุณภาพอาหาร SMEs ไทยสู่ตลาดโลก

เปิดรับสมัครด่วน!! เพียง 120 กิจการ !!

โอกาสการแสดงสินค้าในงาน "สสว. CONNEXT SMEs Foods Fest" คุณภาพอาหาร SMEs ไทยสู่ตลาดโลก

ที่ผู้ประกอบการ SME จะได้เจอลูกค้าโดยไม่ต้องเดินทางไปหาเอง

 

ฟรี...!! รับสมัครผู้ประกอบการ SME ร่วมออกบูธแสดงสินค้า ในงาน "สสว. CONNEXT SMEs Foods Fest" คุณภาพอาหาร SMEs ไทยสู่ตลาดโลก ระหว่างวันที่ 20-25 ส.ค. 63 ณ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่จัดร่วมกันระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันอาหาร

 

หลักเกณฑ์เบื้องต้นการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม :

- เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของ สสว. หรือเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการ และเป็นสมาชิก สสว.

- เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร (Food Service) และ ธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร

- สินค้าของผู้ประกอบการต้องได้รับเครื่องหมาย อย.ประเทศไทย ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารเสริม

- สินค้าของผู้ประกอบการผ่านมาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพ GMP หรือ HACCP หรือมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สถานประกอบการจะต้องเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ปี

**ปิดรับสมัครภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

 

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ :

http://www.osmepfair.com/registersmemarketing/3000004

 

---------------

หากสนใจ สามารถสอบทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้ำผึ้ง ฉายอำไพ

มือถือ 086-9949253

โทร. 0-2422-8688 ต่อ 9204

E-mail : numpung@nfi.or.th

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins