สถาบันอาหาร - สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมส่งเสริมความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล ประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ

วันที่19 กุมภาพันธ์ 2564 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ กาญจนาคาร นายกสมาคมสมาคม

ศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) โดยมีคณะผู้บริหารจากสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และ

ทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) และคณะผู้บริหารสถาบันอาหารร่วมเป็นสักขีพยาน

ณ ห้องปิ่นเกล้าชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins