ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
15/09/2560 TOR การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
15/09/2560 TOR การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561
15/09/2560 TOR การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสถาบันอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14/09/2560 TOR ชุดสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด
13/09/2560 ประกาศยกเลิก TOR การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
11/09/2560 TOR การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
05/09/2560 TOR การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน InnoGlobal ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ภายใต้หลักสูตร Global Executive Mindset for Food Business (GEMF) ระหว่างวันที่ 8 -15 ตุลาคม 2560
31/08/2560 TORจ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
30/08/2560 TOR การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้ามะพร้าวและสินค้าเกษตรในตลาดยุโรป เพื่อพัฒนาเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรูป ระหว่างวันที่ 6 -14 ตุลาคม 2560
23/08/2560 TOR โครงการปรับปรุงระบบ Wifi สถาบันอาหารและเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของ Virtural Server
23/08/2560 TOR การจัดซื้อจัดจ้างการต่ออายุการใช้บริการ Google Apps Service
23/08/2560 TOR การจัดซื้อจัดจ้างการต่ออายุการใช้โปรแกรมแอนติไวรัสสำหรับองค์กร
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins