ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
10/07/2561 ประกาศเพิ่มเติม TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา การจัดทำแผนงาน (Future Food Road map) เพื่อการพัฒนาขีดความสามารรถและยกระดับผู้ประกอบ ภายใต้โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
09/07/2561 ประกาศขยายเวลา TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา การจัดทำแผนงาน (Future Food Road map) เพื่อการพัฒนาขีดความสามารรถและยกระดับผู้ประกอบ ภายใต้โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
13/06/2561 TOR งานจ้างเหมาตรวจสุขภาพของพนักงานสถาบันอาหาร ประจำปี 2561
11/06/2561 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การตลาดและแผนธุรกิจ และการจัดทำระบบ HACCP โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
08/06/2561 TOR จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทอดระบบสุญญากาศ (Vacuum Fryer)
08/06/2561 ประกาศเพิ่มเติม การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและก่อสร้างโรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
07/06/2561 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครบวงจร (Enhancing Thai Halal Food) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มีความหลากหลายทั้งทางด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ
02/06/2561 TOR การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและก่อสร้างโรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
30/05/2561 TOR การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน Innovation & Value co-creation in food industry ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2561
30/05/2561 TOR จัดอบรมหลักสูตรที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัรฑ์โดยใช้นวัตกรรมและ/หรือความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจ
28/05/2561 TOR งานตกแต่งปรับปรุงเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยชั้น 2 ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)
23/05/2561 ประกาศประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และก่อสร้างโรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins