เทรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ปี 2021 **NEW**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 18 ม.ค. 64
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

 

หลักการและเหตุผล 
   ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้นและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทำให้การติดต่อสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างกันโดยไม่มีระยะทางเป็นตัวขวางกั้น ซึ่งนั่นรวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มด้วย โดยผู้บริโภคมีความต้องการใหม่ๆ จากผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้ออยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจผู้บริโภค มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ในสถานการณ์ปัจจุบัน พฤติกรรมการบริโภคยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นไปอีก เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นตัวเร่ง ผลิตภัณฑ์ที่เคยเป็นที่นิยมในอดีตอาจจะไม่ได้รับความนิยมในอนาคตอีกต่อไปก็ได้ ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารจึงจำเป็นต้องปรับตัวตามผู้บริโภคในยุค New Normal ให้ทัน
   สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ก่อนการดำเนินการอย่างอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นั่นก็คือการทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์ของอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงแล้วย่อมจะชิงความได้เปรียบในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันได้

 

วัตถุประสงค์
   1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
   2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทรนด์และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้สอดคล้องกับเทรนด์ได้    

 

วิทยากร
  
 ดร.กัณณพนต์ โล่ห์เพชรัตน์ Executive Director, Nouveau Centric Co., Ltd.

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้บริหารในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, บุคลากรในฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ผลิต และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่กำลังเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
   
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
 วันจันทร์ที่  18  มกราคม  2564 (1 วัน)

 

สถานที่
  ณ ห้องลิลลี่ 1 ชั้น L โรงแรมจัสมิน ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

 

วิธีการชำระเงิน
   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป   แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : @trainining-nfi  

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins