ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
ตุลาคม 2563
1 ต.ค. 63 -

ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2564

2 ต.ค. 63 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

27 ต.ค. 63 -

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ ห้องปิ่นมณฑล ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

4,300 4,500
28 ต.ค. 63 -

**NEW** การเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบมาตรฐาน GHPs ในโรงงานอาหาร (Draft Revision 5-2020)

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
29 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63

เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

5,000 5,300
กันยายน 2563
4 ก.ย. 63 -

การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (Supplier quality assurance) (รุ่นที่ 2/2563)

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
29 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา (update 2019) **NEW**

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

5,000 5,300
30 ก.ย. 63 -

การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ (Raw material risk assessment)

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins