ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
ตุลาคม 2562
1 ต.ค. 62 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2563

2 ต.ค. 62 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

29 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62

ข้อกำหนดมาตรฐานและการตีความ BRC Food Issue 8 (รุ่นที่ 2/2562)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

5,000 5,300
พฤศจิกายน 2562
15 พ.ย. 62 -

การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014/2018 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง (รุ่นที่ 1/2563)

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
20 พ.ย. 62 -

การจัดการสุขลักษณะ (GMP) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
ธันวาคม 2562
12 ธ.ค. 62 -

สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 1/2563)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
13 ธ.ค. 62 -

การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
13 ธ.ค. 62 -

มาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food defense and Food security) (รุ่นที่ 1/2563)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
18 ธ.ค. 62 -

ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 1/2563)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
19 ธ.ค. 62 -

การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor)

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins