ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
เมษายน 2564
29 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64

"EXPLORING THE WORLD OF CANNABIS Farm- Food – Medicine - Cosmetic" การศึกษาดูงานการปลูกกัญชาและโอกาสสร้างธุรกิจกัญชา

เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

8,900
พฤษภาคม 2564
25 พ.ค. 64 -

ข้อกำหนดระบบ GHPs-HACCP-2020 ในโรงงานอาหาร (รุ่นที่ 2/2564) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group

2,000 2,000
27 พ.ค. 64 -

เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group

2,000 2,000
28 พ.ค. 64 -

การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM) (รุ่นที่ 2/2564) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group

2,000 2,000
30 พ.ค. 64 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

31 พ.ค. 64 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2564

มิถุนายน 2564
10 มิ.ย. 64 -

การประเมินความเสี่ยงอันตรายของอาหารและการจัดการความเสี่ยง

เรียนออนไลน์ Live สด ผ่าน Facebook Group

2,000 2,000
15 มิ.ย. 64 -

เตรียมความพร้อม PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร **NEW**

เรียนออนไลน์ Live สด ผ่าน Facebook Group

999 999
18 มิ.ย. 64 -

ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group

2,000 2,000
21 มิ.ย. 64 -

วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร

ณ ห้อง Topaz Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

3,200 3,400
21 มิ.ย. 64 - 22 มิ.ย. 64

เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

5,000 5,300
22 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 2/2564)

ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ

6,800 7,200
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins