ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
กุมภาพันธ์ 2564
22 ก.พ. 64 - 23 ก.พ. 64

การจัดทำระบบ ISO 22000:2018

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

5,000 5,300
24 ก.พ. 64 -

การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (Supplier quality assurance) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group

2,000 2,000
25 ก.พ. 64 -

NEW*** การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารในองค์กร (Food Safety Culture) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group

2,000 2,000
28 ก.พ. 64 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

28 ก.พ. 64 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2564

มีนาคม 2564
2 มี.ค. 64 -

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 1/2564)

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
2 มี.ค. 64 -

การทวนสอบวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา (Microbiological Method Verification: ISO 16140-3:2021)

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
2 มี.ค. 64 -

NEW*** ข้อกำหนดระบบ GHPs-HACCP-2020 ในโรงงานอาหาร **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group

2,000 2,000
3 มี.ค. 64 - 4 มี.ค. 64

ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) (รุ่นที่ 1/2564)

ณ ห้องแกรนด์ลิลลี่ 1 ชั้น L โรงแรมจัสมิน ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

5,000 5,300
4 มี.ค. 64 - 5 มี.ค. 64

การจัดทำระบบ FSSC 22000:2020 Version 5.1 (รุ่นที่ 1/2564)

ณ ห้องแกรนด์ลิลลี่ 1 ชั้น L โรงแรมจัสมิน ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

5,000 5,300
8 มี.ค. 64 -

การใช้แผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group

2,000 2,000
9 มี.ค. 64 -

มาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food Defense and Food Security)

ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ

3,200 3,400
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins