ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
มกราคม 2563
1 ม.ค. 63 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2563

1 ม.ค. 63 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

20 ม.ค. 63 -

ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
24 ม.ค. 63 -

การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (Supplier quality assurance) (รุ่นที่ 1/2563)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
28 ม.ค. 63 -

การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (รุ่นที่ 1/2563) เลื่อนเป็น 25 กพ.63

เลื่อนเป็น วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

3,200 3,400
29 ม.ค. 63 -

การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

ณ ห้องมณียา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
กุมภาพันธ์ 2563
3 ก.พ. 63 -

การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ (รุ่นที่ 1/2563)

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
5 ก.พ. 63 -

การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 1/2563)

ณ ห้องมณียา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
7 ก.พ. 63 -

การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ (Raw material risk assessment) (รุ่นที่ 1/2563)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
12 ก.พ. 63 -

การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Control) (รุ่นที่ 1/2563)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
18 ก.พ. 63 -

การประยุกต์ใช้ Prebiotic และ Probiotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
19 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 1/2563)

ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ

6,800 7,200
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins