ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
มิถุนายน 2563
2 มิ.ย. 63 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

กรกฎาคม 2563
15 ก.ค. 63 -

การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤติในเชิงการรักษาความปลอดภัยจากการบุกรุกโดยมีเจตนาร้าย : TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) (รุ่นที่ 1/2563)

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
16 ก.ค. 63 -

การวิจัยตลาดและการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร **New**

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
17 ก.ค. 63 -

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 2/2563) **เลื่อนเป็น 20 ส.ค.63**

เลื่อนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหา

3,200 3,400
22 ก.ค. 63 -

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material)

ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
23 ก.ค. 63 - 24 ก.ค. 63

การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา (รุ่นที่ 1/2563) **เลื่อนเป็น 3-4 ส.ค.63**

ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
24 ก.ค. 63 -

การประเมินความเสี่ยงอันตรายของอาหารและการจัดการความเสี่ยง

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

2,500 2,500
29 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63

ฟรี!! เรื่อง “ลดพลังงาน ลดต้นทุน หนุนกำไรยั่งยืน” (รุ่น 2)

ณ ห้องแคนนา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ฟรี ฟรี
30 ก.ค. 63 -

ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) (รุ่นที่ 1/2563) **เลื่อนเป็น 16 ก.ย.63**

เลื่อนเป็นวันพุธที่ 16 ก.ย.63 ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุง

3,200 3,400
30 ก.ค. 63 -

ฟรี!! สัมมนาเรื่อง “สร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอาหารไทย”...สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

ฟรี ฟรี
31 ก.ค. 63 -

พื้นฐานวิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหาร (Food Science for non-Food Scientist) **NEW**

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
สิงหาคม 2563
4 ส.ค. 63 -

การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (รุ่นที่ 2/2563)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins