ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
พฤศจิกายน 2563
1 พ.ย. 63 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

1 พ.ย. 63 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2564

2 พ.ย. 63 - 3 พ.ย. 63

การใช้วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร (รุ่นที่ 1/2564) **update**

เลื่อนนะคะ

5,000 5,300
24 พ.ย. 63 -

การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
25 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63

เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

5,000 5,300
27 พ.ย. 63 -

ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (อัพเดทปี 2560) (รุ่นที่ 1/2564)

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
ธันวาคม 2563
1 ธ.ค. 63 -

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารในองค์กร (Food Safety Culture) **NEW**

ณ ห้องลิลลี่ออร์คิด 1 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

3,200 3,400
1 ธ.ค. 63 -

เรียนรู้เครื่องมือสร้างแบรนด์ให้สตรอง เสริมจุดแข็งเพิ่มจุดขาย สู่การกลายเป็นแบรนด์ที่คนจดจำ ***NEW***

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
3 ธ.ค. 63 -

ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
14 ธ.ค. 63 -

เทรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 2021 **NEW**

ณ ห้องลิลลี่ 1 ชั้น L โรงแรมจัสมิน ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

3,200 3,400
15 ธ.ค. 63 -

การผลิตอาหารจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์ (Plant-based Meat) **New**

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวลำโพง กรุงเทพฯ

3,200 3,400
16 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 1/2564)

ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ

6,800 7,200
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins