ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
ตุลาคม 2561
1 ต.ค. 61 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

พฤศจิกายน 2561
16 พ.ย. 61 -

การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
20 พ.ย. 61 -

การจัดการสุขลักษณะ (GMP) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
23 พ.ย. 61 -

การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 1/2562)

ณ ห้องศาลายา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
ธันวาคม 2561
7 ธ.ค. 61 -

มาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food defense and Food security)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
13 ธ.ค. 61 -

สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 1/2562)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
19 ธ.ค. 61 -

การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor)

ณ ห้องศาลายา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
21 ธ.ค. 61 -

ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 1/2562)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins