ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
กันยายน 2560
20 ก.ย. 60 -

วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 2/2560)

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

2500 2700
26 ก.ย. 60 -

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 2/2560)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
27 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 60

ข้อกำหนดมาตรฐานและการตีความ BRC Food Issue 7

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

4600 4800
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins