ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
เมษายน 2561
2 เม.ย. 61 -

ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2561

24 เม.ย. 61 -

การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการเคมี

เลื่อนเป็น วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นะคะ

3,200 3,400
24 เม.ย. 61 -

ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 2/2561)

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
24 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

5,000 5,300
24 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61

การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2017

ณ ห้อง station 5 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

6,200 6,500
25 เม.ย. 61 -

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (ISO 22002-4:2013) (GMP for Food Packaging (ISO/TS22002-4:2013))

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
26 เม.ย. 61 -

นวัตกรรมของวัตถุเจือปน (Ingredients Innovation) **NEW**

เลื่อนเป็น วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นะคะ

3,200 3,400
30 เม.ย. 61 -

การออกแบบและการวางผังโรงงาน

เลื่อนเป็น วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นะคะ

3,200 3,400
30 เม.ย. 61 -

เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

เลื่อนเป็น วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นะคะ

3,200 3,400
พฤษภาคม 2561
8 พ.ค. 61 -

สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 2/2561)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
9 พ.ค. 61 -

การจัดการสุขลักษณะ (GMP) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
16 พ.ค. 61 -

การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins