ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. 62 -

ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย **ยกเลิกนะคะ**

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
31 พ.ค. 62 -

การประยุกต์ใช้ Pre Biotic และ Pro Biotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
มิถุนายน 2562
1 มิ.ย. 62 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2562

2 มิ.ย. 62 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

17 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62

เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

5,000 5,300
19 มิ.ย. 62 -

การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
21 มิ.ย. 62 -

การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง (รุ่นที่ 2/2562)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น

3,200 3,400
24 มิ.ย. 62 -

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์

ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
24 มิ.ย. 62 -

การประเมินความเสี่ยงอันตรายของอาหารและการจัดการความเสี่ยง

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
26 มิ.ย. 62 -

การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
27 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62

การประยุกต์ใช้ Hydrocolloid (สำหรับผลิตภัณฑ์ เยลลี่ และวุ้น แยม และขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว และซอส เครื่องดื่ม นม และเบเกอรี่ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล อิมัลชั่น และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ)

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

5,000 5,300
28 มิ.ย. 62 -

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins