ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
มิถุนายน 2561
1 มิ.ย. 61 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Trainning

1 มิ.ย. 61 -

ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2561

20 มิ.ย. 61 -

[ฟรี] สูตรลัดถอดรหัสแบรนด์ดัง สร้างความปังในแบบตนเอง

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

ฟรี ฟรี
20 มิ.ย. 61 -

การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
21 มิ.ย. 61 -

การประยุกต์ใช้ Pre Biotic และ Pro Biotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
22 มิ.ย. 61 -

สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 2/2561)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
25 มิ.ย. 61 -

การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

เลื่อนเป็น วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นะคะ

3,200 3,400
26 มิ.ย. 61 - 27 มิ.ย. 61

เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
28 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61

การประยุกต์ใช้ Hydrocolloid (สำหรับผลิตภัณฑ์ เยลลี่ และวุ้น แยม และขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว และซอส เครื่องดื่ม นม และเบเกอรี่ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล อิมัลชั่น และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ)

เปลี่ยนสถานที่อบรม เป็น ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
29 มิ.ย. 61 -

การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
29 มิ.ย. 61 -

การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
30 มิ.ย. 61 -

การใช้แผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins