สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
นักวิทยาศาสตร์ (สอบเทียบ) (พนักงานชั่วคราว)
คุณสมบัติ

- เพศชาย, วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

- สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ - อาทิตย์ ได้

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ
- ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทำฟัน) 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี  

รายละเอียดงาน
วันทำงาน       : จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ปฏิบัติงาน  : กรุงเทพมหานคร

***กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2565 ***

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins