นักวิจัย
คุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิจัยด้านความปลอดภัยอาหาร และวิจัยประเมินความเสี่ยง (เคมี, จุลชีววิทยา)

- ให้คำปรึกษาด้านการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ และประสานงานโครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร, การจัดการความปลอดภัยอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการวิจัยความปลอดภัยอาหาร, การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย

- มีประสบการณ์ด้านการจัดทำระบบ GMP, HACCP และระบบจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในสถานประกอบการอื่นๆ เช่น  IFS, FSSC, BRC หรือ ISO 22000

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ
- ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทำฟัน) 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน        : งานประจำ
วันทำงาน       : จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ปฏิบัติงาน  : กรุงเทพมหานคร

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins