สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
เจ้าหน้าที่ (ธุรการ)
คุณสมบัติ

- เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ
- ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทำฟัน) 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน            : งานประจำ
วันทำงาน              : จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ปฏิบัติงาน  : กรุงเทพมหานคร

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins