สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โซเดียมในผักอบกรอบ

โซเดียมในผักอบกรอบ

 

          ผักอบกรอบ อาหารทานเล่นที่หลายคนนิยมทานด้วยเพราะความชื่นชอบในรสชาต เนื้อสัมผัสและคาดหวังคุณประโยชน์จากผักอบกรอบที่มีเส้นใยอาหารมาก มีวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดคงเหลืออยู่ นับเป็นตัวเลือกที่ดีให้ผู้ที่ไม่ชอบทานผักผลไม้สดให้สามารถทานได้ง่าย ทว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ข้อมูลในวันนี้คือ โซเดียมที่มีในผักอบกรอบ ที่อาจมาจากเกลือหรือผงปรุงรสที่เป็นส่วนผสมของผักอบกรอบ

          ปกติโซเดียมเป็นเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกาย ทำหน้าที่ทั้งควบคุมสมดุลของเหลวในร่างกายรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ ช่วยการทำงานของประสาทแลกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหัวใจและการดูดซึมสารอาหารบางอย่างในไตและลำไส้เล็ก โซเดียมที่เรารู้จักกันดีอยู่ในรูปเกลือแกง ซึ่งมีรสเค็มทั่วไปร่างกายต้องการโซเดียมประมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน  โดยปริมาณโซเดียมสูงสุดที่บริโภคแล้วไม่ทำให้เป็นอันตราย คือ ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน (เกลือประมาณ 1 ช้อนชา) เพราะหากร่างกายได้รับโซเดียมเกินความจำเป็นอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดโรคมากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด และเพิ่มความรุนแรงของโรคเบาหวาน

          วันนี้ สถาบันอาหาร ได้สุ่มตัวอย่างผักอบกรอบที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจำนวน 5 ตัวอย่าง ที่วางขายในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณโซเดียม ผลปรากฏว่าพบโซเดียม ในผักอบกรอบทั้ง 5 ตัวอย่าง และปริมาณที่พบอยู่ในช่วง  52.46 – 134.54 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม แม้ปริมาณที่พบจะยังไม่มาก แต่ในละวันเราได้รับโซเดียมจากอาหารอื่นๆ ด้วยอยู่แล้ว ขอแนะว่า ก่อนซื้อ ผักอบกรอบควรอ่านฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์และเลือกซื้อที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ หรือมีผงปรุงรสไม่มากจะดีกว่า หรือเลือกซื้อที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อไม่ให้เราได้รับโซเดียมมากเกินความต้องการของร่างกาย ///

 

ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย

 

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins