สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
เชื้อก่อโรคในข้าวมันไก่

เชื้อก่อโรคในข้าวมันไก่

          ข้าวมันไก่ อาหารจานเดียวยอดนิยมของคนไทย ที่เห็นขายอยู่ทั่วไปในทุกมุมเมืองทั่วประเทศ ทั้งแบบขายในร้านข้าวมันไก่  รถเข็น  ร้านในศูนย์อาหาร ตลาดสด ศูนย์การค้า และโรงอาหารต่างๆ คนไทยนิยมทานข้าวมันไก่อาจเพราะหาทานง่าย รสชาตถูกปาก และอิ่มท้องในราคาที่จับต้องได้         

          ทว่า ช่วงหน้าร้อนนี้การเลือกทานอาหารจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอากาศที่ร้อน ถึงร้อนจัดเช่นปีนี้จะทำให้อาหารเน่าเสียง่าย และทำให้มีเชื้อก่อโรคปนเปื้อน เช่น สแตปฟิโลค็อคคัส  ออเรียส เชื้อชนิดนี้พบได้ในอากาศ ฝุ่น ขยะ น้ำ อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ และพบอยู่ตามทางเดินหายใจ ลําคอ เส้นผมและผิวหนังของคน  ฉะนั้นอาหารที่ต้องสัมผัสมือผู้ปรุงหลังปรุงสุกและเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานๆ  อาจทำให้มีเชื้อชนิดนี้ปนเปื้อนได้ อย่างเช่น ข้าวมันไก่ ที่ขณะรอขาย ผู้ขายมักวางเนื้อไก่ต้มและข้าวมันไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน  และไม่อุ่นให้ร้อนก่อนเสริฟหรือขายให้ลูกค้า เมื่อเราได้รับเชื้อ สแตปฟิโลค็อคคัส  ออเรียส  เข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดอันตรายคือ เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อ่อนเพลีย รายที่รุนแรงจะมีอาการ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ความดันเปลี่ยนแปลง อาการจะดีขึ้นภายใน 3 วัน   

          วันนี้ สถาบันอาหารได้เก็บตัวอย่างข้าวมันไก่จำนวน  5 ตัวอย่าง  จาก 5 ร้านในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์เชื้อ สแตปฟิโลค็อคคัส  ออเรียส  ปนเปื้อน  ผลปรากฏว่า มีข้าวมันไก่ 1 ตัวอย่าง พบเชื้อ สแตปฟิโลค็อคคัส  ออเรียส  ปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่กำหนดให้อาหารพร้อมบริโภคทั่วไปพบเชื้อ สแตปฟิโลคอคคัส  ออเรียส ปนเปื้อนได้ไม่เกิน  100  ซีเอฟยู/ กรัม  เห็นผลวิเคราะห์อย่างนี้แล้วขอแนะว่า ควรทานอาหารขณะร้อน หากต้องการเก็บควรเก็บไว้ในตู้เย็น ไม่ควรเก็บอาหารที่เตรียมหรือปรุงสุกแล้ว ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะจะทำให้เชื้อที่อาจปนเปื้อนอยู่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในอาหาร เมื่อเราทานเข้าไปจะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อ สแตปฟิโลคอคคัส  ออเรียส ได้ง่ายๆ ///

 

ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins