สถาบันอาหารและบริษัท ไทย จี เอ พี 09 จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือด้านการตรวจวิเคราะห์

 

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภร์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และ นายนิวัติ เจริญศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย จี เอ พี 09 จำกัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือด้านการตรวจวิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการประเมิน การรับรองคุณภาพข้าวให้ได้ตรงตามมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานระบบการผลิตข้าว GAP Rice และ มาตรฐานระบบการผลิต GAP SEED เป็นต้น ความร่วมมือนี้มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins