ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ประชุมความก้าวหน้า ในการดำเนินงานร่วมกัน และการดำเนินงานสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้า ในการดำเนินงานร่วมกันกับท่าน ส.ส.ชวน ชูจันทร์ และท่านไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม และการดำเนินงานสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก ในสภาวะวิกฤติสงครามเศรษฐกิจ น้ำมัน อาหาร รวมถึงศิลปะวัฒนะธรรม อาหารที่จะสะท้อนให้ชาวโลกได้เห็นถึงประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารของโลก

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins