ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันอาหาร และบริษัท จีนีโอมิกซ์ โกลบอล จำกัด

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ระหว่าง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร โดย นางอนงค์ ไพจิตประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กับ บริษัท จีนีโอมิกซ์ โกลบอล จำกัด โดย ดร.เอมอร เทียนอภิรักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ร่วมกันทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการเกี่ยวกับกัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันด้านการส่งเสริม การพัฒนาความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สัมคม รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 สถาบันอาหาร กรุงเทพมาหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins