ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างสถาบันอาหาร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และสารสกัด สู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร โดยนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ผ่านระบบ Zoom Meeting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins