ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ SME Coach ภายใต้กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online ประจำปี 2565
Boundaryless Improvement "พัฒนาไม่หยุดยั้งไร้ขีดจำกัด"
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ SME Coach ภายใต้กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online ประจำปี 2565
 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นธุรกิจทุกประเภท
•ภาคการผลิต
•ภาคการค้า
•ภาคการบริการ
2.รูปแบบธุรกิจทุกประเภท
•เจ้าของคนเดียว
•วิสาหกิจชุมชน
•ห้างหุ้นส่วนจำกัด
•บริษัทจำกัด
3.มีการจดทะเบียน หรือ ขึ้นทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งกับทางราชการ
4.อายุการทำธุรกิจ
•ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และขณะนี้ยังดำเนินธุรกิจอยู่
5.มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจต่อไป
6.ไม่จำกัดผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Train the Coach มาแล้ว
7.สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ เช่น Line Facebook ได้
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 มิ.ย. 2565
ลิงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โทร. 062-646-8686 (คุณรัชดา)
โทร. 092-224-5633 (คุณชนัญชิดา)
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins