ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
อบรมฟรี!! หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ IoT

 

โอกาสดีที่สุดของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป
ทุนเรียนฟรี!! โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree)
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ IoT

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

หลักสูตรสำหรับพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป

 

เน้นอบรมปฏิบัติการกับเครื่องมือ IoT ครบครัน 
คุณ!! คือคนสำคัญของโรงงาน
คุณ!! คือนัก IOT อุตสาหกรรม
เราพร้อม!! ที่จะปั้นส่งถ่ายความรู้ให้กับศิษย์เอกทุกท่านแบบไม่มีกั๊ก
เรียนจบบรับประกาศนียบัตร (Non-Degree)

 

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด .... ภายใน 16 พ.ค. 65 นี้เท่านั้น
เน้นสมัครเป็นทีม บริษัทละ 2-5 ท่าน เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้จริงในสถานประกอบการของท่าน

 

สมัครออนไลน์ >> https://forms.gle/hTRw5qbzxzZ7gxRUA

 

รายละเอียดหลักสูตร >> https://bit.ly/3slnsvx

 

- อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน (เสาร์และอาทิตย์) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ
- หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 78 ชม.
- ทำโครงการกลุ่ม 225 ชม.
(มีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำตลอดการทำโครงงาน)

 

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป
(ผจก.โรงงาน ,ฝ่ายวิศวกรรม,ฝ่ายโลจิสติกส์ ,ฝ่ายผลิต,ฝ่ายซ่อมบำรุง,ฝ่ายไอที,ฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องฯลฯ)

 

เนื้อหาของหลักสูตรจะมุ่งเน้นทักษะหลักใน 4 ด้าน เน้นปฏิบัติการอุปกรณ์ IOT
- ทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจและโซ่อุปทานสมัยใหม่
- ทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล, IoT, ระบบอัตโนมัติ (Automation), และ ระบบอัจฉริยะ (AI) มาใช้ในการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน
- ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ  การประยุกต์ใช้ระบบ Business Intelligence
- ทักษะในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประมวลความคิด วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผ่านการทำโครงงานจริงจากสถานประกอบการของผู้เข้าอบรม 

 

สอบถามรายละเอียด
คุณชุติมา นพอาจ (ชุ) และ คุณธราธิป  แววศรี (เป๋า)
ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
โทร. 02-422-8688 ต่อ 2201 – 2207
มือถือ 061-698-9282 (ชุ)
มือถือ 062-414-9153 (เป๋า)
E-mail : training@nfi.or.th
Line @ : https://bit.ly/393y0Xe

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins