ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
กำหนดการแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร (ครั้งที่ 31) เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

 

กำหนดการแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร (ครั้งที่ 31)

เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น.       

ณ ห้องอมรินทร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ชั้น 3 สถาบันอาหาร


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins