ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
599.- ราคาดี๊ดี “ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร”
 

 

รู้ก่อน เตรียมก่อน พร้อมก่อน!!


PDPA เป็นเรื่องที่เราเริ่มได้ยินกันมากขึ้น และเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด เพราะมันเป็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่ออกมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลเหล่านี้ อันที่จริงแล้วข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับทุกบริษัทในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่บางครั้งอาจจะมีการละเมิดอยู่ในขณะนี้โดยไม่รู้ตัว  


ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ เรายังพอมีเวลาปรับปรุงแก้ไขการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายจากบทลงโทษต่างๆ

 

Online Training อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 (1 วัน)
เวลา 09.00-16.00 น.

เรียน Online Live สดผ่านระบบ Zoom
    - อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้
    - สามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที
    - ให้บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องปกติ
    - เรียนครบ จบรับ Certificate (E-file)

 

ค่าลงทะเบียน เพียงท่านละ 599 บาท
(รวม VAT 7%แล้ว)
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

สำหรับหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้สาระและหลักการสำคัญทางกฎหมายที่ท่านต้องทราบ ทำความเข้าใจกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) และผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรรมการบริษัทไปจนถึงผู้นำข้อมูลไปใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการข้อมูลของธุรกิจของท่านให้สอดคล้องตามกฎหมาย

 

คอร์สนี้เหมาะกับ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด และบุคคลทั่วไป

 

วิทยากร 
   อ.พัฒน์พงษ์ บุษยากร
   
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

รายละเอียดและสมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ https://bit.ly/35ZIVlZ

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom และ link Download เอกสารไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ทางไปรษณีย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins