ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
สถาบันการสร้างชาติ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันอาหาร
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 สถาบันการสร้างชาติ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันอาหาร โดยมีนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับ แนะนำสถาบันอาหาร และบริการต่างๆของสถาบันอาหาร การให้ข้อมูลแนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพิเศษ พืชเศรษฐกิจใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร 3ก (กัญชง กัญชา กระท่อม) ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พร้อมกันนี้ทางคณะสถาบันการสร้างชาติได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ชั้น 2 ห้อง Cooking class และห้อง Demonstration ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร
 
 
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins