ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
พิธีเปิดโครงการ SME D Coach ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ SME D Coach ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรในการให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยในงานนี้ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มอบหมาย นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการธนาคาร เป็นประธานกล่าวในการเปิดโครงการ “SME D Coach”
 
 
 
ธพว. ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ประมาณ 30 หน่วยงาน ดำเนินโครงการ “SME D Coach” ซึ่งอยู่ภายใต้ “ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจร” หรือ SME D Care Center โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นบริการให้คำปรึกษาและแนะนำธุรกิจจากทีมโค้ชมืออาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์จริง ประกอบด้วยบุคลากรของ ธพว. หรือเรียกว่า “D Coach” ควบคู่กับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานพันธมิตร และอดีตผู้บริหารองค์กรชั้นนำระดับประเทศ หรือเรียกว่า “Master Coach มาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจอย่างครบวงจร ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง เกิดการพัฒนา สามารถยกระดับธุรกิจ ปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้ทันท่วงที
 
 
 
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่าจุดเด่นของโครงการดังกล่าว คือ การเชื่อมโยงนำศักยภาพเด่นของแต่ละหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มาบูรณาการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนในจุดเดียว สามารถให้คำปรึกษาตั้งแต่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือต้องการคำปรึกษาเชิงลึกเฉพาะด้าน นอกจากนั้น มีกระบวนการให้บริการที่สะดวกสบาย ทันสมัย สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับคำปรึกษาได้เหมาะกับความสะดวกของตัวเอง โดยเลือกได้ทั้งหัวข้อที่ต้องการรับคำปรึกษา เลือกโค้ช เลือกช่วงเวลา เลือกวิธีรับคำปรึกษาผ่าน Onsite (ณ สำนักงานใหญ่ ธพว.) หรือ Online และเลือกขอรับคำปรึกษาได้ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ มี 6 หัวข้อหลักในการให้คำปรึกษา 1. ด้านการตลาด เช่น E-Commerce Business Matching และทำตลาดส่งออก เป็นต้น 2. ด้านมาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4. ด้านเขียนแผนธุรกิจ บัญชี การเงิน ภาษี 5. ด้านการผลิต และ 6. ด้านสนับสนุนและบ่มเพาะเตรียมพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. โดยใช้เวลาให้คำปรึกษา ครั้งละประมาณ 1.5 ชั่วโมง
 
 
ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
1. ผ่านออนไลน์โปรแกรม Microsoft booking ในช่องทางต่างๆ เช่น สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ของธนาคาร (https://www.smebank.co.th/) , LINE Official Account : SME Development Bank เป็นต้น
2. ผ่าน Call Center 1357
3. ณ สำนักงานใหญ่ ธพว. อาคาร SME Bank Tower ติดสถานีรถไฟฟ้า อารีย์ คาดว่าภายในปีนี้ จะมีเอสเอ็มอีเข้ารับบริการประมาณ 1,000 คน
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins