ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ลงทะเบียนฟังบรรยายฟรี!!! ด่วนรับจำนวนจำกัด ...แนวทางการประยุกต์ใช้ “มาตรฐาน GHPs/HACCP Rev. 5-2020 และ HALAL เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร แก่สถานประกอบการอาหาร ในการสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. 

บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยอาหาร ของสถาบันอาหาร ผ่านระบบ Zoom Meeting 

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟัง ผ่านทางการสแกน QR Code หรือ ลิงค์ลงทะเบียนด้านล่างนี้
https://forms.gle/cUnpbQNKW1WSuXGbA

 

ติดต่อสอบถามได้ที่  คุณอัญชลี กองเย็น 02-422-8688 ต่อ2606

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins