ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
อบรมออนไลน์ เรื่อง ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation)

 

 

การส่งออกอุตสาหกรรมอาหารไทยไปยังประเทศคู่ค้า เช่น สหภาพยุโรป ผู้ประกอบการจะต้องทราบและเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ที่สำคัญเพื่อลดปัญหาด้านการจัดทำฉลากแสดงข้อมูลอาหารและข้อมูลโภชนาการ (Food and Nutrition Information)​

 

Online Training: หลักสูตรเรื่อง “ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation)” วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. เรียนออนไลน์ผ่านระบบ zoom  

 

หัวข้อการบรรยาย: 
- ความเป็นมาของ EU Food Information Regulation
- กฎ ระเบียบการแสดงข้อมูลอาหาร EU (EU Food Information Regulation : FIR)​
- ข้อมูลบังคับที่ต้องแสดงบนฉลาก
- ข้อมูลแบบสมัครใจ
- รายละเอียดในการจัดทำฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
- ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการสืบค้นข้อมูล

 

วิทยากร : อ.อรอนงค์ มหัคฆพงศ์  ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร 

 

รูปแบบการอบรม : เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
- เข้าคลาสผ่านระบบ Zoom! 
- อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้
- สามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที
- เรียนครบ จบรับ Certificate (E-file)

 

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม และสมัครอบรม online คลิ๊กที่นี่ https://www.nfi.or.th/training-list-detail.php?id=555

 

ค่าลงทะเบียน (ราคารวม VAT 7%) :
  สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท

 

ติดต่อเพิ่มเติม :
คุณธราธิป แววศรี ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
โทร. 0-2422-8688 # 2207
training@nfi.or.th
Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins