ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างสถาบันอาหาร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันอาหาร (สอห.) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนา ส่งเสริม ยกระดับ และสร้างอาชีพให้กับชุมชนบริเวณรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า เขต และเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน มีระยะเวลาความร่วมมือ 1 ปี
 
 
 
ลงนามโดย นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และ
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร
 
โดยมีนายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และนางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของทั้งสองหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins