ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
มอบใบรับรอง GMP สถานที่ผลิตโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง
สถาบันอาหารขอแสดงความยินดีกับโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านการรับรองระบบ GMP ผ่านโครงการ CSR สถาบันอาหารปี 2565
 
 
โดยนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ได้มอบใบรับรอง GMP สถานที่ผลิตโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง โดยมีนายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร A สถาบันอาหาร
 
 
 
 
 
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins