ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
เดินหน้าต่อเนื่อง...กับกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาอาหาร จ.สุโขทัย ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อำเภอเมือง จำนวน 12 ครั้ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น 2,400 คน (ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2565)

 

เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะอาชีพพื้นฐาน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และเสริมสร้างความสามารถด้านการพัฒนาความชอบ ความถนัด ให้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

โดยมี ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย คุณอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการกิจกรรมฯ สถาบันอาหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

 

กิจกรรมการสาธิตกระบวนการผลิต ที่ให้ผู้อบรมได้ฝึกกระบวนการทำอาหาร กับเมนู หม่าล่า กิมจิผักรวม เห็ดทอดสมุนไพร และกะหรี่พัฟไส้ไก่ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ คำนวณต้นทุน แหล่งวัตถุดิบ และเคล็ดลับการเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบรรจุ อาทิ การบรรจุสุญญากาศ การซีลร้อน และบรรจุภัณฑ์เซตอาหารว่าง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร

 

#DIPROM #ดีพร้อม #อาชีพดีพร้อม #หม่าล่า #กิมจิ #เห็ดทอดสมุนไพร #กะหรี่พัฟ #สุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins