ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
อาชีพ DIPROM จ.นนทบุรี… เพิ่มความรู้… สร้างรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม

กับโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นนทบุรี เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะอาชีพพื้นฐาน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และเสริมสร้างความสามารถด้านการพัฒนาความชอบ ความถนัด ให้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ณ โรงเรียนวัดแค ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี วัดสมรโกฏิ สำนักงานแขวงท่าทราย สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 

โดยมี ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย คุณอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการกิจกรรมฯ สถาบันอาหาร และคณะผู้จัดกิจกรรมให้การต้อนรับ และคุณครรธรส เทียนวิบูลย์ หัวหน้ากิจกรรมฯ กล่าวรายงาน

 

กิจกรรมฯ มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำอาหาร ได้แก่ ปิ้งย่างไก่หม่าล่า ชุดกิมจิผักรวม กะหรี่พัฟไก่ และเห็ดทอดสมุนไพร โดยการใช้เทคโนโลยีการบรรจุด้วยการซีลสุญญากาศ เพื่อเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับศักยภาพชุมชน กระตุ้นการจ้างงาน สร้างรายได้และอาชีพในชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๐๓ คน

 

จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันอาหาร 

 

#DIPROM #ดีพร้อม #อาชีพดีพร้อม #หม่าล่า #กิมจิ #นนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins