ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
อาชีพ DIPROM…พร้อม!! กับกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาอาหาร จ.สุโขทัย

ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินงานโดยสถาบันอาหาร

ในพื้นที่ดำเนินการสุดท้าย อำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 6 ครั้ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น 1,200 คน (ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2565)

 

เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะอาชีพพื้นฐาน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และเสริมสร้างความสามารถด้านการพัฒนาความชอบ ความถนัด ให้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

โดยมี ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย คุณอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการกิจกรรมฯ สถาบันอาหาร ในฐานะผู้อำนวยการกิจกรรมฯ ให้การดูแลการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วง

 

ผู้เข้าฝึกอบรมในกิจกรรมฯ ได้รับองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตชุดหม่าล่า และกิมจิผักรวม ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ คำนวณต้นทุน แหล่งวัตถุดิบ เคล็ดลับการเพิ่มมูลค่า และการฝึกปฏิบัติจริงในเมนูทั้ง 2 พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบรรจุบรรจุสุญญากาศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร

 

โดยผลสำเร็จรวมของกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 ครั้ง รวมจำนวนทั้งหมดมากกว่า 6,000 คน

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน หน่วยงานในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ ที่ทำให้กิจกรรมสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น

 

#DIPROM #ดีพร้อม #อาชีพดีพร้อม #หม่าล่า #กิมจิ #สุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins