ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการแบตฯดีมีคืน สนับสนุนผู้ประกอบการเข้ารับบริการทดสอบ แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และ แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า
โดยศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์ หน่วยงานผู้ให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร
ขอร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการทดสอบ #แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า มอก.3026-2563 (UN R100) และ #แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า มอก.2952-2536 (UN R136) กับสถาบันยานยนต์ตามเงื่อนไขที่กำหนด* ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 29 ธันวาคม 2566
 
มอบสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
#รับเงินคืน10% สำหรับค่าทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาต มอก.*
#ฟรี! ค่าบริการตรวจการตรวจประเมินโรงงาน* แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าจากสถาบันยานยนต์
#ฟรี! ประชาสัมพันธ์ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ
โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
 
►รายละเอียดเพิ่มเติม: https://shorturl.asia/6sKGu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์
โทรศัพท์: 02-324-0710 ต่อ 134, 135, 138
อีเมล: tsa@thaiauto.or.th
ไลน์: @thaiauto
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins