ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2565) **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 1 เม.ย. 65
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
 “ฉลากโภชนาการ อ่านเป็น ได้ประโยชน์” เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงคุณสมบัติของสินค้าเหล่านั้นก่อนตัดสินใจซื้อ โดยแสดงเป็นกรอบข้อมูลโภชนาการ ซึ่งระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีในอาหารนั้นไว้ ทำให้เราทราบได้ว่าอาหารชนิดนั้นที่เรารับประทานเข้าไปมีสารอาหารอะไรบ้าง ปริมาณเท่าไร และปริมาณนั้นคิดเป็นเท่าไรของปริมาณที่เราควรได้รับในแต่ละวัน โดยข้อมูลที่แสดงในฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจหลักการคำนวณฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด    

 

วิทยากร
  
อ.มยุรี ลีลาวชิโรภาส  สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต, ผู้บริหารและบุคคลที่สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันศุกร์ที่  1  เมษายน  2565 (1 วัน)
   เวลา 09.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
   เรียน Online ผ่านระบบ Zoom 
   - อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้
   - สามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที
   - ให้บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องปกติ
   - เรียนครบ จบรับ Certificate (E-file)

 

กำหนดการ  ** โปรดเตรียมเครื่องคิดเลขมาใช้ประกอบการอบรมด้วย**

08.30 – 09.00 น.

- ผู้อบรมเข้าระบบ Zoom

09.00 – 10.30 น.

การอ่านฉลากโภชนาการตามประกาศ สธ. 182  และ สธ. 394 และ US-FDA

10.30 – 10.45 น.

พัก 15 นาที

10.45 – 12.00 น.

วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ ตามประกาศ สธ. 182 และ US-FDA

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ ตามประกาศ สธ. 394

14.00 – 15.00 น.

คำนวณฉลากโภชนาการ

15.00 – 15.15 น.

พัก 15 นาที

15.15 – 16.00 น.

คำนวณฉลากโภชนาการ (ต่อ)

16.00 - 16.30 น.

ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

  (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรม Online
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ทางไปรษณีย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins