เตรียมความพร้อม PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร **NEW** เรียนออนไลน์
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 15 มิ.ย. 64
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ Live สด ผ่าน Facebook Group
ราคาสมาชิก : 999
ราคาบุคคลทั่วไป : 999
จำนวนวัน :
รายละเอียด :

 

 

หัวข้อการบรรยาย เวลา 09.00-12.00 น.
   - ความเป็นมาและเหตุผลที่ต้องมี พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   
- สาระและหลักการสำคัญทางกฎหมายที่ท่านต้องรู้
   - 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   - หน้าที่ที่ผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   - ประเด็นที่ทำให้ท่านต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. นี้
   - ความรับผิดชอบของคนผู้ทำงานในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
   - โทษตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. นี้
   - แนวทางที่สถานประกอบการต้องดำเนินการให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.

 

วิทยากร
  อ.พัฒน์พงษ์ บุษยากร
  วิทยากรและที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ค่าลงทะเบียน (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   999 บาท/คน  (ราคารวม VAT 7%)

   

ระยะเวลาในการอบรม
   วันอังคารที่  15  มิถุนายน  2564 (1 วัน)

 

รูปแบบการอบรม
   แบบออนไลน์ Live สด ผ่าน Facebook Group  
   - เข้าคลาส ผ่านหน้า Facebook Group
   - ดูย้อนหลังได้ตลอด 24 ชม.
   - เรียนครบ จบรับ Certificate
   - Save Cost 50%

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน​  
1. หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านทาง E-mail ภายใน 5 วันทำการ
2. ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th
3. ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้ากลุ่มอบรม ไปยังท่าน
***ใบเสร็จรับเงิน หลังจากท่านชำระเงินแล้ว จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะ ****

 

วิธีการชำระเงิน
   
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins