ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การสกัดและนำพืชกัญชามาใช้ในอาหาร (รุ่นที่ 2/2565) **NEW**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 4 ก.ค. 65
ถึงวันที่ : 5 ก.ค. 65
สถานที่ : ณ ห้องอมรินทร์ และห้อง Cooking Class ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 7,900
ราคาบุคคลทั่วไป : 7,900
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

Cannabis Workshop : Food and Beverage Products การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

 

โปรแกรม 1 : หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติ "การสกัดและนำพืชกัญชามาใช้ในอาหาร" (รุ่นที่ 2/2565)

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
   ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, จนท.พัฒนาผลิตภัณฑ์, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง, SME, วิสาหกิจชุมชน, ฟาร์มปลูก, ร้านอาหารและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

วิทยากร
  อ.เดือนโรจน์ โรจน์รัตนะ ผู้เชี่ยวชาญการนำกัญชา พืชสมุนไพรและเครื่องเทศมาใช้ในอาหาร และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

ระยะเวลาในการอบรม
    รุ่นที่ 2 : วันจันทร์ที่  4 - วันอังคารที่  5  กรกฎาคม  2565 (2 วัน)  เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่
   ณ ห้องอมรินทร์ และห้อง Cooking Class ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
   
google map >> https://goo.gl/maps/Ve1HQsJKYqkngocaA

 

เนื้อหาหลักสูตร
   - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชง 
   - กลไกการออกฤทธิ์ในร่างกาย
   - โครงสร้างพืชและส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร
   - สารเคมีสำคัญที่อยู่ในกัญชา และกัญชง
   - การแยกประเภทสารสำคัญที่นำมาใช้ในอาหารมีอะไรบ้าง
   - คุณประโยชน์ต่างๆ ของกัญชาในอาหาร
   - การเลือกใช้กัญชาในอาหารให้ถูกต้องและเหมาะสม
   - ปรุงอย่างไรจึงจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้สูงสุด
   - เทคนิคสำคัญของการปรุงอาหารที่ปรุงจากกัญชา
   - การสกัดเพื่อนำมาใช้แบบที่ 1 และแบบที่ 2
   - การออกแบบและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
   - ฝึกการปฏิบัติกับกัญชาของจริง
   - การนำกัญชามาประยุกต์ใช้กับสมุนไพรอื่นๆ แบบผสมผสาน

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันจันทร์ที่  4  กรกฎาคม  2565

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. 

ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับกัญชาเบื้องต้น (The Cannabis Introduction)

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. 

ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับกัญชาเบื้องต้น (The Cannabis Introduction) (ต่อ)

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

วิธีการสกัดกัญชาเพื่อใช้ในอาหารอย่างปลอดภัย

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

Work shop การสกัดและการบ่ม แบบที่ 1 

 

วันอังคารที่  5  กรกฎาคม  2565

09.00 – 10.30 น.

Work shop การสกัดและการบ่ม แบบที่ 2

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

การนำส่วนต่างๆของกัญชามาใช้ในอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

Work shop การปรุงเมนูอาหารด้วยกัญชา

14.30 – 14.45 น.

พัก 15 นาที

14.45 – 16.00 น.

Work shop การปรุงเมนูอาหารด้วยกัญชา (ต่อ)

16.00 – 16.30 น.

สรุป/ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   7,900 บาท (ราคารวม VAT 7% 8,453 บาท) 
   ราคานี้รวมเอกสารประกอบการอบรม, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

   พิเศษ รับฟรี!! ชุดตัวอย่างกัญชาของจริง ต้น ราก ใบ กิ่งก้านแบบแห้ง, เมล็ดกัญชา (Hemp seeds), น้ำมันเมล็ดกัญชงสกัด (Hemp seeds oil), อาหารปรุงจากพืชกัญชา พร้อมประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่  https://bit.ly/3pYiunn

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว  ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins