ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (G3 : กลุ่มเครื่องดื่ม และไอศกรีม)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 6 ก.ค. 65
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องอมรินทร์ และห้อง Cooking Class ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 4,900
ราคาบุคคลทั่วไป : 4,900
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

Cannabis Workshop : Food and Beverage Products การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

 

โปรแกรม 2 "การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม"
G3 : กลุ่มเครื่องดื่ม และไอศกรีม

 

เน้น Workshop ในห้องปฏิบัติการอาหาร
• การเลือกนำส่วนต่างๆของกัญชามาใช้ให้เหมาะสม
• การวางแผนออกและ ปรุงเมนูกัญชาเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับประเภท

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
   ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, จนท.พัฒนาผลิตภัณฑ์, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง, SME, วิสาหกิจชุมชน, ฟาร์มปลูก, ร้านอาหารและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

วิทยากร
  อ.เดือนโรจน์ โรจน์รัตนะ ผู้เชี่ยวชาญการนำกัญชา พืชสมุนไพรและเครื่องเทศมาใช้ในอาหาร และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพุธที่  6  กรกฎาคม  2565 (1 วัน)  
    เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่
   ณ ห้องอมรินทร์ และห้อง Cooking Class ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
   
google map >> https://goo.gl/maps/Ve1HQsJKYqkngocaA

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันพุธที่  6  กรกฎาคม  2565

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสาร

09.00 – 10.30 น. 

การเลือกนำส่วนต่างๆ ของกัญชาสกัดมาใช้ในอุตสาหกรรมให้เหมาะสม

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. 

Workshop การวางแผนออกแบบและการนำไปใช้

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

Workshop ปรุงเมนูกัญชาเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับประเภทอาหารต่างๆ

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

Workshop ปรุงเมนูกัญชาเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับประเภทอาหารต่างๆ (ต่อ)

16.00 – 16.30 น. ตอบข้อซักถามและปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   4,900 บาท (ราคารวม VAT 7% 8,453 บาท) 
   ราคานี้รวมเอกสารประกอบการอบรม, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

 

   พิเศษ รับฟรี!! (ท่านละ 1 ชุด) เมล็ดกัญชง (Hemp seeds), น้ำมันเมล็ดกัญชงสกัด (Hemp seeds oil), เครื่องดื่ม/อาหารที่ปรุงจากพืชกัญชาตามประเภทที่ลงทะเบียนอบรม พร้อมประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่  https://bit.ly/3pYiunn

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว  ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins