ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การประยุกต์ใช้ Prebiotic และ Probiotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 20 ก.ค. 65
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ราคาสมาชิก : 1,500
ราคาบุคคลทั่วไป : 1,500
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  จึงเป็นจุดกำเนิดของผลิตภัณฑ์อาหารที่เรียกว่า functional food ซึ่งเป็นอาหารที่มีผลต่อการทำหน้าที่ต่างๆ ในร่างกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยมีบทบาทในการลดความเสี่ยงและอัตราในการเกิดโรค  อาหารหลายชนิดจัดเป็น functional food และสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน  โดยเฉพาะกลุ่มพรีไบโอติก (prebiotic) และโพรไบโอติก (probiotic)  ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพลำไส้   
   Prebiotic คือส่วนของอาหารที่สัตว์ย่อยนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ แต่จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  อาหารกลุ่มนี้มักเป็นคาร์โบไฮเดรตสายสั้นหรือโอลิโกแซคคาร์ไรด์ ที่ประกอบด้วยน้ำตาลจำนวนไม่กี่โมเลกุลซึ่งยึดเกาะกัน สำหรับ Probiotic เป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์และสัตว์  โดย Probiotic จะทำหน้าที่ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร  โดยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้มากขึ้น  ลดปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นโทษลงและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อต่อสู้กับเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายและยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคทำให้ไม่สามารถเกาะติดกับลำไส้ ดังนั้นการเรียนรู้และนำ Prebiotic รวมถึง Probiotic มาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นแนวโน้มของการพัฒนาอาหารในปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์
  เพื่อให้สามารถนำความรู้เรื่องของ Prebiotic และ Probiotic ไปใช้ประยุกต์กับผลิตภัณฑ์ในอาหารได้

 

วิทยากร
  ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัทที่ผลิต นำเข้าและจำหน่าย Ingredients อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม, นักธุรกิจ SME ที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันพุธที่  20  กรกฎาคม  2565 (1 วัน)
  เวลา 09.00-12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
   เรียน Online Live สดผ่านระบบ Zoom
    - อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้
    - สามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที
    - ให้บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องปกติ
    - เรียนครบ จบรับ Certificate (E-file)

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ผู้อบรมเข้าระบบ Zoom

09.00 – 10.30 น.

- กฎระเบียบการขึ้นทะเบียนของอาหารที่เติมพรีไบโอติก (prebiotic) และจุลินทรีย์โพรไบโอติก (probiotic)
- เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับใช้ในอาหาร

10.30 – 10.45 น.

พัก 15 นาที

10.45 – 12.00 น. 

- Prebiotics and Probiotics Overview and Research
- Probiotic Fortification
- New Developments in Shelf-Stable Probiotics Foods
- Success Stories
- ตอบข้อซักถาม – ปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   1,500 บาท 
   (ราคารวม VAT 7% = 1,605 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ทางไปรษณีย์ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ทางไปรษณีย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins