ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor) (รุ่นที่ 1/2566) **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 9 พ.ย. 65
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  กำหนดให้เครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบ  รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการวัดที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อความแม่นยำ หรือความใช้ได้ของผลการทดสอบ ต้องได้รับการสอบเทียบก่อนนำไปใช้งาน ซึ่ง Digital Thermometer ก็เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ถูกนำไปใช้เสมอ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งก่อนที่จะนำไปใช้นั้นจะต้องได้รับการสอบเทียบด้วยวิธีที่สามารถสอบกลับไปยัง SI Unit ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้สามารถนำเทคนิคการสอบเทียบ Digital Thermometer ไปใช้จริงในห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม    

 

วิทยากร
  
อ.ณัฐพล นิยมชาติ  นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ทดสอบ,สอบเทียบในห้องปฏิบัติการทดสอบ,เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันพุธที่  9  พฤศจิกายน  2565 (1 วัน)
   เวลา 09.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
   เรียน Online ผ่านระบบ Zoom
   - อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้
   - สามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที
   - ให้บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องปกติ
   - เรียนครบ จบรับ Certificate (E-file)

 

กำหนดการ *** โปรดเตรียมเครื่องคิดเลขที่สามารถคำนวณค่าทางสถิติได้ มาใช้ประกอบการอบรมด้วย

08.30 – 09.00 น.

ผู้อบรมเข้าระบบ Zoom

09.00 – 10.30 น.

ความรู้ทั่วไปและความสำคัญของการสอบเทียบ

10.30 – 10.45 น.

พัก 15 นาที

10.45 – 12.00 น.

ความรู้ทั่วไปของการสอบเทียบ Digital Thermometer

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

วิธีสอบเทียบ Digital Thermometer

14.30 – 14.45 น.

พัก 15 นาที

14.45 – 15.30 น.

สาธิตการสอบเทียบ Digital Thermometer

15.30 – 16.30 น.

การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ

ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

  (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรม Online
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ทางไปรษณีย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins