เมนู

ติดต่อ


ที่อยู่

สถาบันอาหาร
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 0-2422-8688 ต่อ 3106 แฟกซ์: 0-2422-8558
Email : maytavee@nfi.or.th