ติดต่อเรา

ความปลอดภัยด้านอาหาร (FOOD SAFETY)
สถาบันอาหาร
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร : 662-422-8688 ต่อ 5500
โทรสาร : 662-422-8545
Email : narumon@nfi.or.th
Contact Person : คุณนฤมล คงทน


ติดต่อเรื่อง :
ผู้ติดต่อ :
อีเมล์ :
เบอร์มือถือ :
รายละเอียด :
  captcha
รหัสอักษร :