อันตรายในอาหาร
อันตรายทางกายภาพ
อันตรายจากสารก่อภูมิแพ้