งานวิจัยประเมินความเสี่ยง : กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
  • สภาพความเสี่ยงในอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
    การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของประเทศไทย จากการวิจัยพบว่าชนิดอันตรายสำคัญที่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภค ได้แก่ การตกค้างของสารปฏิชีวนะในวัตถุดิบเนื้อสัตว์สดคือ การตกค้างของสารปฏิชีวนะที่ใช้ในการผลิตปศุสัตว์ สารเหล่านี้จะตกค้างมากที่อวัยวะภายในของสัตว์ที่นิยมบริโภค เช่น ตับ ไต และเครื่องในชนิดต่างๆ และอาจพบการตกค้างในเนื้อสัตว์สดด้วย นอกจากนี้
    อ่านต่อ
Page: 1 of 1 page(s)
Page 1