งานวิจัยประเมินความเสี่ยง : กลุ่มน้ำนมและผลิตภัณฑ์
  • สภาพความเสี่ยงในอาหารกลุ่มน้ำนมและผลิตภัณฑ์
    การผลิตน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมของไทยนั้น จากการวิจัยพบว่าชนิดอันตรายสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค คือ อันตรายจากการตกค้างของสารปฏิชีวนะ ออกซีเตตราซัยคลิน ในน้ำนมดิบ โดยมีจุดเสี่ยงที่พบคือ ขั้นตอนการรีดน้ำนมจากแม่โคที่ยังอยู่ในระยะรักษาโรค และอันตรายจากการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา
    อ่านต่อ
Page: 1 of 1 page(s)
Page 1