ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเข้าพบเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 2 มกราคม 2563 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมกับคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร เข้าพบ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563

 

 

     

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins