ข่าว
ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเข้าพบเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
06/01/2020 อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.)
06/01/2020 อ่านต่อ
วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) ท่านสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันอาหาร เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์สถาบันอาหาร ปี 2559-2564
16/12/2019 อ่านต่อ
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน Sharing Moment Experience, Food Together “ครบรอบ 24 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ของสถาบันอาหาร”
09/11/2020 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงาน Sharing Moment Experience, Food Together “ครบรอบ 24 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ของสถาบันอาหาร”
09/11/2020 อ่านต่อ
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "THAILAND LAB INTERNATIONAL 2020"
27/10/2020 อ่านต่อ
ตารางฝึกอบรม
ลงทะเบียนอบรม
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins