นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหารให้การต้อนรับ Dr.Atsuro MATSUDA, Vice President of National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Japan

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร (สอห.) ให้การต้อนรับ Dr. Atsuro MATSUDA Vice President of National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ประทศญี่ปุ่นและคณะ ณ ห้องประชุม 1 สถาบันอาหาร

 

Dr. MATSUDA ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่ให้การต้อนรับและแนะนำบทบาทหน้าที่ของ NARO ระหว่างการประชุมนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ได้บรรยายในหัวข้อ “Export Strategy of Thailand for Agricultural/Livestock products and Processed Food Products”

 

นอกจากนี้ Dr. MATSUDA แจ้งว่า NARO มีแผนที่จะจัดตั้งสำนักงานประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการวิจัยและความร่วมมือกับประเทศไทยและประเทศอื่นในอาเซียน อีกทั้งเสนอให้มีความร่วมมือในอนาคตระหว่าง สอห. และ NARO ในหัวข้อที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยจะมีการหารือร่วมกันในการประชุมครั้งต่อไป

 

 

 

 

   

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins