ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันเครือข่าย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins