สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
บริการตรวจวิเคราะห์
โลหะหนักและแร่ธาตุ
Test Item Method
Arsenic (As)* AOAC (ICP-OES)
Cadmium (Cd)* AOAC (ICP-OES)
Calcium (Ca)* AOAC (ICP-OES)
Chromium (Cr) AOAC (ICP-OES)
Copper (Cu)* AOAC (ICP-OES)
Inorganic Arsenic (Inor-As) AOAC (ICP-OES)
Iron (Fe)* AOAC (ICP-OES)
Lead (Pb)* AOAC (ICP-OES)
Magnesium (Mg)* AOAC (ICP-OES)
Manganese (Mn)* AOAC (ICP-OES)
Mercury (Hg)* AOAC (ICP-OES)
Molybdenum (Mo) AOAC (ICP-OES)
Nickle (Ni) AOAC (ICP-OES)
Phosphorus (P)* AOAC (ICP-OES)
Potassium (K)* AOAC (ICP-OES)
Sodium (Na)* AOAC (ICP-OES)
Selenium (Se) AOAC (ICP-OES)
Tin (Sn)* AOAC (ICP-OES)
Zinc (Zn)* AOAC (ICP-OES)
* หมายถึง ขอบข่ายรายการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 (อ้างอิงตามใบรับรอง)


ใบรับรอง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สถาบันอาหาร : ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-2422-8688 ต่อ 5301, 5302, 5303

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins