สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
บริการตรวจวิเคราะห์
โลหะหนักและแร่ธาตุ
Test Item Method
Arsenic (As)* AOAC (AAS,ICP)
Cadmium (Cd)* AOAC (AAS,ICP)
Calcium (Ca)* AOAC (AAS,ICP)
Chloride (CI) AOAC
Chromium (Cr) AOAC
Chromium (Cr) AOAC (AAS,ICP)
Copper (Cu)* AOAC (AAS,ICP)
Lead (Pb)* AOAC (AAS,ICP)
Heavy Metals as Pb AOAC
Magnesium (Mg)* AOAC (AAS,ICP)
Magnesium (Mn)* AOAC (AAS,ICP)
Mercury (Hg)* AOAC (AAS,ICP)
Molybdenum (Mo) AOAC (ICP)
Phosphorus (P) AOAC (ICP)
Potassium (K)* AOAC (AAS,ICP)
Sodium (Na)* AOAC (AAS,ICP)
Selenium (Se)AOAC (ICP)
Iron (Fe)* AOAC (AAS,ICP)
Tin (Sn)* AOAC (AAS,ICP)
Zinc (Zn)* AOAC (AAS,ICP)


ใบรับรอง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สถาบันอาหาร : ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-2422-8688 ต่อ 5301, 5302, 5308

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins