ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อการป้องกันและบำบัดโรค (Food Therapy) (รุ่นที่ 2/2566)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 11 ต.ค. 66
ถึงวันที่ : 12 ต.ค. 66
สถานที่ : ณ ห้องอมรินทร์ และห้องปฏิบัติการทางอาหาร อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 7,900
ราคาบุคคลทั่วไป : 7,900
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อการป้องกันและบำบัดโรค (Food Therapy)" (รุ่นที่ 2/2566)

 

 

เน้น Workshop ในห้องปฏิบัติการอาหาร
• การเตรียมโปรตีนและสารอาหารสำคัญจากพืช (Homemade Plant Based)
• การสกัดน้ำมันปรุงอาหารเพื่อสุขภาพและการบำบัด (Homemade cooking oil)
• การปรุงเมนูอาหารสูตรเสริมโปรตีน เพื่อป้องกันการสลายโปรตีน ของกล้ามเนื้อในผู้สูงอาหาร
• การปรุงเมนูอาหารเพื่อลดไขมันที่ไม่ดี (LDL) และเพิ่มไขมันดี (HDL) ในร่างกาย
• การทำเมนูเครื่องดื่มบำรุงโลหิตและลดการอักเสบในร่างกาย
• Raw material วัตถุดิบอาหาร การคัดเลือก และขั้นตอนการจัดเตรียม
• Processing ขั้นตอนการนำมาประกอบอาหาร
• Finish Product & Storage ผลิตภัณฑ์ การบรรจุ และการจัดเก็บรักษา

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
   ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, จนท.พัฒนาผลิตภัณฑ์, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ร้านอาหาร, นักโภชนาการ, นักวิขาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

วิทยากร
  อ.เดือนโรจน์ โรจน์รัตนะ นักโภชนาการบำบัด Food Therapy และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพุธที่  11 - วันพฤหัสบดีที่  12  ตุลาคม  2566 (2 วัน)  
    เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่
   ณ ห้องอมรินทร์ และห้องปฏิบัติการทางอาหาร ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
   
google map >> https://goo.gl/maps/Ve1HQsJKYqkngocaA

 

หัวข้อการบรรยาย
  • Food Therapy ศาสตร์แห่งการป้องกันและบำบัดโรคด้วยอาหาร
  • ความหมายและความเป็นมาของศาสตร์อาหารเพื่อการบำบัด
  • ความสำคัญของสารประกอบในอาหารกับการบำบัดสุขภาพ
  • Immune System ระบบภูมิคุ้มกันโรค โดยใช้อาหารมาช่วยเสริมสร้าง ซ่อมแซม หรือปกป้อง ได้อย่างไร
  • Micro Biome คืออะไร มีความสำคัญและเกี่ยวข้องในเรื่องสุขภาพพื้นฐานรวมถึงกลไกการนำสารประกอบอาหารสำคัญไปใช้ในร่างกายได้อย่างไร,Functional Food / Super Food และ Medical Food คืออะไร
  • การฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันโรคด้วยอาหาร (Immune Booster&Nutrient Booster)
  • Prevent Food กลุ่มอาหารเพื่อการป้องกัน การจัดแบ่งกลุ่มประเภท สารประกอบสำคัญ ในอาหาร เพื่อการบำบัด แบ่งตามกลุ่มอาการของโรคต่างๆ
  • โรคทางระบบประสาทและสมอง โรคภูมิแพ้-แพ้ภูมิ โรคมะเร็ง
  • NCDs (Non-communicable disease) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปอด หัวใจ ไต
  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมอาหารสำหรับอนาคตเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอาหาร
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเพื่อการบำบัด (Workshop)

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   7,900 บาท (ราคารวม VAT 7% 8,453 บาท) 
   ราคานี้รวมเอกสารประกอบการอบรม, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

   พิเศษ ลด 10% เมื่อสมัคร 2 ท่านขึ้นไป

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ ท่านละ 1 ชุด
  • ประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
  • เอกสารความรู้เกี่ยวกับอาหารบำบัดเบื้องต้น (2 เล่ม)
  • ชุดตัวอย่างสมุนไพรเพื่อการบำบัด
  • น้ำมันงาดำผสมงาขี้ม้อนสกัดเย็น
  • น้ำสลัดสุขภาพ
  • เครื่องดื่มบำรุง และอาหารปรุงพร้อมทาน
  • เบสซอสที่ฝึกทำแบ่งนำกลับบ้านได้
  • Plant based steak 1-2 ชิ้น
  • น้ำมันที่สกัดจากธัญพืชที่ฝึกทำแบ่งนำกลับบ้านได้
  • สูตรปรุงอาหาร (Cook book) บำบัดโรค

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/3rnK8xC

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว  ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins