การบริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food)

บริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่(Novel food)


 

 

 

 

เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม

 

รายละเอียดการให้บริการ

 

ใบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel Food)

 

แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยของอาหาร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- นางสาวนฤมล คงทน โทร 0-2422-8688 ext.5500

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins